Bestuur en organisatie

Voorzitter

Vice-voorzitter

Ere-voorzitter

Secretaris/penningmeester

2e secretaris /2e penningmeester

Vertegenwoordiger muzikanten

Adviseur namens muziekcommissie

Contactpersoon optredens:

Lkol bd F.T. Dürst Britt

Tel. 0578 - 691 646

Email: F.T. Dürst Britt

Lkol bd F.T. Dürst Britt

Dhr. W.H. van der Stek

Kol bd R.W. Hoksbergen

Aooi bd I.J. van der Veere

Dhr. A.R. van Faassen

Dhr. H. Franken

Dhr. W. de Vries

Postadres:

VustCo MPC 35a t.a.v. ROA

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

De Stichting ROA is ingeschreven bij de KvK Veluwe en Twente onder nr 081366. 

Bankrelatie ROA: IBAN NL77INGB0000816053 tnv Stichting Reünie Orkest ATK te Harderwijk