Voorzitter

Vice-voorzitter

Ere-voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Intendant facilitaire zaken optredens

PR Communicatie

Lid van Verdienste

Dhr. J. Brouwer

Mr. J. Riemersma  


Contactpersoon optredens:

Dhr. Peter van der Horst

Tel. 030-2286282 / 06-54323666

Email: secretaris@reunieorkestartillerie. nl

Lkol bd Frits Dürst Britt

Dhr. Wim van der Stek

Kol bd R.W. Hoksbergen

Dhr. Bert van Faassen

Dhr. Peter van der Horst

Dhr. Sebus Bosch

Dhr. Herman Woltersom

Erelid

DhrL. KoppenaalPostadres:

VustCo MPC 35a t.a.v. ROA

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Beloningsbeleid: Geen van de bestuurders ontvangt een beloning en/of aparte kostenvergoeding; ook zij maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding.

De Stichting ROA is ingeschreven bij de KvK Veluwe en Twente onder nr 081366.

Bankrelatie ROA: IBAN NL77INGB0000816053 tnv Stichting Reünie Orkest ATK