Bestuur

Voorzitter

Vice-voorzitter

Ere-voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Intendant facilitaire zaken optredens

PR Communicatie

Vertegenwoordiger Tamboerkorps 


Muziekcommissie                                

Voorzitter/muziekadviseur

Dirigent/directie/eindbeoordelaar

Vertegenwoordiger bestuur  

Instructeur tamboerskorps

Muziekadviseur

Muziekadviseur

Muziekbibliothecaris

Lid van Verdienste

Lkol bd Frits Dürst Britt 

Dhr. J.C. Brouwer

Mr. J. Riemersma  


Contactpersoon optredens:

Dhr. Peter van der Horst

Tel. 030-2286282 / 06-54323666

Email: secretaris@reunieorkestartillerie. nl

Lkol bd Frits Dürst Britt

Wim van der Stek

Kol bd R.W. Hoksbergen +

Bert van Faassen

Peter van der Horst

Sebus Bosch

Herman Woltersom

Rense Ruiten  


.

Pierre van Lanen

Peter van Dinther

Bert van Faassen

Mike de Geest

Hans van Dongen

Wim van Norel

Gerard van Wensen 

Erelid

DhrL. Koppenaal

Dhr. J. van WakerenPostadres:

VustCo MPC 35a t.a.v. ROA

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Beloningsbeleid: Geen van de bestuurders ontvangt een beloning en/of aparte kostenvergoeding; ook zij maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding.

De Stichting ROA is ingeschreven bij de KvK Veluwe en Twente onder nr 081366.

Bankrelatie ROA: IBAN NL77INGB0000816053 tnv Stichting Reünie Orkest ATK