Bestuur en organisatie

Voorzitter

Vice-voorzitter

Ere-voorzitter

Penningmeester/Secretaris

2e secretaris /2e penningmeester

Vertegenwoordiger muzikanten

Contactpersoon optredens:

Lkol bd F.T. Dürst Britt

Tel. 0578 - 691 646

Email: F.T. Dürst Britt

Lkol bd F.T. Dürst Britt

Dhr. W.H. van der Stek

Kol bd R.W. Hoksbergen

Vacant

Dhr. A.R. van Faassen

Dhr. H. Franken

Postadres:

VustCo MPC 35a t.a.v. ROA

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Beloningsbeleid: Geen van de bestuurders ontvangt een beloning en/of aparte kostenvergoeding; ook zij maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding.

De Stichting ROA is ingeschreven bij de KvK Veluwe en Twente onder nr 081366. 

Bankrelatie ROA: IBAN NL77INGB0000816053 tnv Stichting Reünie Orkest ATK te Harderwijk