Bestuur en organisatie

Voorzitter

Vice-voorzitter

Ere-voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Vertegenwoordiger muzikanten

Intendant facilitaire zaken optredens

PR, website en Facebook 


Contactpersoon optredens:

Lkol bd F.T. Dürst Britt

Tel. 0578 - 691 646

Email: F.T. Dürst Britt

Lkol bd F.rits Dürst Britt

Dhr. Wim van der Stek

Kol bd R.W. Hoksbergen

Dhr. Bert van Faassen

Dhr. Peter van der Horst

Dhr. Harald Franken

Dhr. Sebus Bosch

Dhr. Herman Woltersom


Postadres:

VustCo MPC 35a t.a.v. ROA

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Beloningsbeleid: Geen van de bestuurders ontvangt een beloning en/of aparte kostenvergoeding; ook zij maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding.

De Stichting ROA is ingeschreven bij de KvK Veluwe en Twente onder nr 081366. 

Bankrelatie ROA: IBAN NL77INGB0000816053 tnv Stichting Reünie Orkest ATK