Vul onderstaand formulier in om vriend te worden en steun hierbij Stichting Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps met minimaal € 15,00 per jaar om nu en in de toekomst bij te dragen aan het voortbestaan van de traditie van de Artilleriemuziek.

of stuur een mailtje aan: secretaris@reunieorkestartillerie.nl 

Even wat historie.

Het is ruim veertig jaar geleden dat in 1977 de stichting Vrienden van het Artillerie trompetterkorps (ATK) werd opgericht met als doel het verlenen van materiële steun aan dit voornamelijk uit dienstplichtige muzikanten bestaande orkest. Het opschorten van de dienstplicht half jaren negentig van de vorige eeuw betekende weliswaar het einde van dit zo succesvolle korps maar gelukkig trad een nieuw orkest aan het Trompetterkorps Bereden Wapens (TKBW). Dit orkest bestond voor het merendeel uit BBT-muzikanten enerzijds ingedeeld bij de Cavalerie, anderzijds bij de Artillerie. Met hulp van oud-reserve artillerist notaris lkol C. Venemans uit Arnhem werd de stichting op 28 juli 1997 omgevormd tot stichting Vrienden van het TKBW.
Omdat het TKBW geen lang leven beschoren was werd in 2005 het vizier gericht op het Reünie Orkest Artillerie Trompetter Korps (ROA) waar op dat moment steun meer dan welkom was. Wederom werd de hulp van notaris Venemans ingeroepen en de stichting werd op 25 mei 2005 omgevormd naar stichting Vrienden van het ROA. Per gelijke datum werd het orkest opgenomen in de stichting ROA. Inmiddels ruim drie jaar later mag worden geconstateerd dat doorgaan met twee stichtingen niet langer als zinvol werd ervaren en verwarrend werkte. Daarom werd na rijp beraad tijdens de op 23 oktober 2007 gehouden bestuursvergadering van de stichting Vrienden van het ROA besloten de stichting per 1 december 2007 op te heffen en zowel het begunstigersbestand als de financiën over te dragen aan de stichting ROA. In het vervolg zal zij de jaarlijkse nieuwsbrief verzorgen en toezenden aan alle Vrienden van het ROA.