Vul een subtitel in

Gerard Bosch

Gerard Bosch is geboren op 3 februari 1950 en werd eind 60-er jaren opgeroepen om zijn militaire dienstlicht te gaan vervullen. Hij werd ingedeeld bij de lichtingsploeg 70-2. Hij had op dat moment een muzikale hobby en musiceerde bij muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK) in Otterlo. Op hun website staat dat Gerard in 2011 50 jaar lid Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM) was. Gerard moet dan al op 11-jarigeleeftijd zijn begonnen met muziek te maken.

Hij werd vanwege zijn muzikale kwaliteiten op saxofoon geplaatst bij het Artillerie Trompetterkorps (ATK) een fanfareorkest dat was geformeerd uit dienstplichtig militairen en gestationeerd op de Legerplaats t Harde. Het ATK stond onder leiding van kapelmeester Piet van Uffelen. Zijn muziekinstructeur was Joop van Wakeren (vandaag aanwezig). In maart 1970 heeft Gerard zich gemeld bij het ATK en heeft daar ongetwijfeld met veel plezier ruim een jaar lang zijn dienstplicht vervult.

Eind november 2009 heeft Gerard gemerkt dat er sinds 2001 een Reünie Orkest van zijn oude eenheid (het ATK) is geformeerd onder de naam ROA en dat die ook nog repeteert in de grote filmzaal op zijn oude kazerne die nu de Lkol Tonnetkazerne draagt. Hij meldt zich bij het ROA en wordt met zijn altsaxofoon opgenomen in de saxofoonsectie. Ook wordt hij in hetzelfde uniform gestoken zoals hij dat 40 jaar geleden heeft gedragen. Later blijkt dat ook het ceremoniële tenue met de hoge kraag en de talpa als hoofddeksel hem nog steeds past.

Ook de sfeer en de animositeit onder de muzikanten is als vanouds; het ROA is niet alleen een orkest maar ook een vriendenclub. In de afgelopen 10 jaar heeft hij meegeholpen om op diverse plaatsen in- en buiten Nederland de militaire muziek en in het bijzonder marsen ten gehore te brengen tijdens concerten, streetparades, taptoes, herdenkingen en andere ceremonies. Een greep uit de optredens; het Artilleriejaarconcert, in 2011 deelname aan de Nationale Taptoe Rotterdam, het jaarlijkse Bevrijdingsdefilé Wageningen en het Veteranendefilé voor de Koning in Den Haag, de Commando-overdracht bij het Duits-Nederlands Legerkorps in Munster en de Intocht Vierdaagse Nijmegen

Dat hij daar veel plezier in had mag blijken uit zijn maximale deelname aan zoveel mogelijk repetities en optredens. Zijn opgewekte houding werkte positief stimulerend op de andere leden.

Begin 2019 merkten we dat hij na zijn aanwezigheid in januari steeds afwezig was; dat was niets voor hem. Diverse leden hebben hem bezocht, en kaart gestuurd of een telefoontje gepleegd. Helaas verslechterde zijn gezondheid en werd in de afgelopen maand de hoop op herstel opgegeven. Op 13 juli heeft het ROA hem in Otterlo nog een aubade gebracht. Gerard heeft genoten van ons laatste afscheidsoptreden, dat 31 juli 2019 definitief is.

Ik wens namens het ROA, Willie, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkt met dit verlies. Ook bij het ROA zullen we Gerard missen.

Gerard jouw strijd is gestreden, rust in vrede.