Henk van 't Veer 

Hendrik van 't Veer
Henk
Kapitein Der Artillerie b.d.
Kapelmeester
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Zwolle, 4 juni 1946

Harderwijk, 6 juli 2014

Henk ging op achtjarige leeftijd naar de muziekschool te Zwolle en behaalde het praktijk-diploma kerkorgel. Hij vervulde hij zijn dienstplicht als solo-cornettist bij de Geniekapel in Vught. Zijn conservatoriumopleiding begon in 1965. Hij studeerde AMV-Schoolmuziek met bijvak Koordirectie. Vervolgens gaf hij 11 jaar les aan de muziekschool en een scholengemeenschap te Zwolle. Hij vervolgde zijn studie met Harmonie- Fanfare- Brassbanddirectie met bijvak Trombone. Tijdens een stageperiode maakte Henk voor het eerst kennis met het Artillerie Trompetterkorps (ATK). Na de succesvolle afronding van deze studie werd hij in 1978 gevraagd om Kapelmeester te worden van het Fanfarekorps der Limburgse Jagers in Duitsland, dat hij vijf jaar lang dirigeerde. Vervolgens werd hij dirigent van het Trompetterkorps der Cavalerie te Amersfoort. Vanaf 1989 werd hij kapelmeester van het ATK te Garderen. Na samenvoeging van beide laatstgenoemde korpsen tot TKBW (Trompetterkorps Bereden Wapens) heeft hij dit korps nog een jaar lang geleid tot zijn dienstverlating in 1996.
Tijdens en na zijn diensttijd bij de Koninklijke Landmacht was hij actief als kerkorganist, dirigent bij diverse orkesten en koren, jurylid en auditeur bij de omroep

Sinds de oprichting in 2001 van het ROA (Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps) in 't Harde was hij dirigent en muzikaal inspirator. In die periode hebben de leden van het ROA Henk niet alleen leren kennen als leider van het orkest, maar ook als mens. Hij verstond de kunst om de muzikanten boven zichzelf uit te laten stijgen. Hij was voor iedereen een mentor en belichaamde de kracht van het orkest. Met zijn gevoel voor humor was iedere repetitie een feest en werden de optredens kwaliteitsevenementen. Henk stond op de bok als dirigent, de leider van het orkest. Daar stond iemand, vakbekwaam en innemend. Wij zullen hem missen als muzikaal leider en bovenal als vriend.

Geschokt en diep bedroefd waren we toen we na ons concertoptreden in Duitsland het bericht van zijn overlijden vernamen. Des te meer omdat hij en Berber door de ziekenhuisopname deze saamhorigheidreis moesten missen. Juist ook omdat hij ons de afgelopen twaalfeneenhalf jaar heeft geleid. Dat het Jaarconcert op 24 mei in Soest zijn laatste concertoptreden was heeft niemand kunnen vermoeden.

In 2012 werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn (meer dan 45 jaar) verdiensten als vrijwilliger op muzikaal gebied en zijn inzet voor gehandicapten en Canadese veteranen.

Wij wensen Berber, Erik en Saskia en familie veel sterkte met dit zware verlies.

Namens het bestuur, muzikanten en partners van het ROA,

F.T. Dürst Britt, voorzitter ROA