Piet van der Burgt 

De Mortel, 28 januari 1953

Gemert, 16 juli 2008

Na een kortstondige ziekte is rustig ingeslapen onze Piet. Hij was baritonmuzikant en o.a. lid van het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA), waarbij Piet sinds de oprichting ervan in 2001 betrokken was. Dit orkest zet op muzikale en militaire wijze de traditie voort van het in 1960 opgerichte en in 1995 opgeheven Artillerie Trompetterkorps (ATK).

Piet werd opgroepen voor het vervullen van de militaire dienstplicht bij lichtingsploeg 1973-2 en is opgekomen in Havelte. Na de basisopleiding van twee weken volgde een overplaatsing naar het Trompetterkorps der Artillerie dat op dat moment was gelegerd op de Legerplaats 't Harde. De leiding van het ATK berustte toen bij kapelmeester Van Uffelen (†) en opperwachtmeester muziekinstructeur Joop van Wakeren. Deze herindeling gebeurde ongetwijfeld op grond van zijn muzikale kwaliteiten die hij had opgedaan bij de muziekvereniging in zijn toenmalige woonplaats Boekel (NB).

Eind 2001 werd een oproep gedaan aan oud-leden van het ATK om de mogelijkheid te onderzoeken voor het formeren van een reünieorkest die in het jubileumjaar 2002 (waarin 325 jaar Artillerie werd gevierd) extra muzikale steun zou kunnen bieden. Ondanks het feit dat Piet niet zo'n echte militair was geweest, behoorde hij tot een van de eersten die hieraan hun medewerking verleenden. Aan het eind van dat jaar werd door de leden van het ROA unaniem besloten dit samenwerkingsverband voort te zetten; inmiddels dus ruim 6 jaar.

In de afgelopen jaren is deze band niet alleen muzikaal gesmeed door de dirigenten Henk van 't Veer en Joop van Wakeren, maar is die ook uitgegroeid tot een hechte vriendenkring, waarbij ook de partners en andere familie werden betrokken. Hierbij denk ik met veel plezier aan onze reis naar de Military Tattoo Edinburgh in 2006, waaraan Piet en Truus ook deelnamen. De mededeling van enkele weken geleden dat Piet ernstige klachten had waarvan achteraf blijkt dat hij die ziekte al enige jaren met zich meedroeg, kwam ook bij zijn ROA-vrienden ook hard aan.

Wij hebben Piet leren kennen als een leergierige persoon die zijn muzikaal aandeel aan een repetitie of optreden goed had voorbereid. Bij zeer veel repetities en optredens was hij aanwezig ondanks de grote afstand vanuit Gemert. Ook stond hij altijd klaar voor zijn medeleden van de baritonsectie, door bijvoorbeeld een extra exemplaar van de te spelen muziek uit te kunnen delen. Door zijn manier van optreden had hij ook direct contact met en waardering van de nieuwe leden Hij had een geweldig doorzettingsvermogen, dat ook bleek tijdens zijn laatste optreden met het ROA afgelopen 5 mei t.g.v. het Vrijheidsdefilé in Wageningen.
Dat doorzettingsvermogen zag ik ook tijdens mijn bezoek 10 dagen geleden in Gemert bij Piet en Truus. Piet sprak toen met dankbaarheid over zijn tijd bij het ROA en met liefde over de fijne dingen die hij in de afgelopen weken met zijn gezin nog heeft kunnen doen.

Er is een militair trompetsignaal voor afscheid nemen en dat bestaat uit het blazen van de Last Post of zoals in Nederland: de Taptoe. Aangezien Piet heeft gediend bij het Wapen der Artillerie zal de Taptoe Bereden Wapens door Jaap Ouwehand van het ROA ten gehore worden gebracht.

Ik wens namens alle leden en partners van het ROA, Truus, Martijn en Moniek, Wieger en de familie veel sterkte met het verlies van Piet. Hou je vast aan de goede herinneringen die jullie samen hebben beleefd.

Piet, rust in vrede, wij zullen je missen.