De rol van militaire muziek

Militaire muziek was lange tijd een communicatiemiddel op de kazerne en het slagveld. Het Signaal Taptoe is daar een voorbeeld van. Marsmuziek hielp militairen vooruit tijdens lange marsen naar het slagveld.

Grote trommen en bekkens gaven strijders meer moed en intimideerden de tegenstanders. Militaire orkesten werden steeds groter en professioneler. Dat inspireerde componisten om originele muziek te schrijven.

Militaire muziek vervult tegenwoordig een grote rol bij militaire ceremonies en nationale gebeurtenissen. Denk daarbij aan:

  • Prinsjesdag;
  • beëdigingen;
  • staatshuwelijken;
  • commando-overdrachten;
  • medaille-uitreikingen;
  • Nederlandse Veteranendag.

Nationaal belang

Militaire muziek dient als eerste het nationaal belang. Bijvoorbeeld tijdens de Nederlandse 4 meiherdenking en bevrijdingsconcerten. Voor het Koninklijk Huis wordt militaire muziek gespeeld als een nieuwe ambassadeur geloofsbrieven aanbiedt aan de koning. Soms reist een militair orkest met het koninklijk paar mee bij staatsbezoeken.

Muzikale waardering

Bij een ceremoniële ontvangst van bevriende staatshoofden toont Nederland haar waardering met militaire muziek. Dit draagt bij aan goede internationale relaties en is een basis voor verdere samenwerking.

Als een militair orkest het volkslied speelt bij een internationaal sportevenement verhoogt dit de status van het evenement. Nederland toont zo respect naar buitenlandse gasten.

Muziek toont betrokkenheid

Muziek vertelt het verhaal van Defensie. Dat zorgt voor betrokkenheid en een goede relatie met de burgerbevolking. Zo zijn er jaarlijks concerten voor veteranen, bevrijdingsconcerten, de Nationale Taptoe en benefietconcerten.

De inzet van een militair orkest betekent erkenning voor de ontvangende partij. Bijvoorbeeld voor veteranen die samen met familie en vrienden naar een veteranenconcert komen.

Militaire muziekkorpsen spelen ook op een aantal grote evenementen. Zo begeleiden militaire orkesten de wandelaars tijdens de Nijmeegse Vierdaagse met marsmuziek.

Muziek voor de krijgsmachtdelen

De marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee hebben verschillende tradities en een eigen identiteit. Er zijn veel militaire tradities waar muziek deel van uitmaakt. De orkesten van de krijgsmachtdelen kennen deze tradities en hebben daarom een eigen signatuur en repertoire.

Muziek voor militairen

Regelmatig speelt een militair orkest voor Defensiecollega's. Bijvoorbeeld als nieuwe militairen na een intensieve training hun baret krijgen uitgereikt. En voor de familie van een overleden veteraan is een trompettist die Signaal Taptoe speelt, onderdeel van een waardig afscheid.